یک سایت مفید برای نکته‌های نگارشی
«گاهی به هنگام نوشتن و خواندن، به نکته‌هایی بر می‌خورم که شاید نتوان در کتاب‌های نگارش و ویرایش آنها را یافت؛ بیشتر برخاسته از حس و نگاه هستند تا قاعده و دستور.»