انتشار شماره‌ی تازه‌ی مجله‌ی «بخارا»
سرانجام مجله بخارا که با تأخیر چند ماهه در انتشار رو به رو شده بود، با تصویری از مسعود فرزاد بر روی جلد و آثاری از : ژاله آموزگار، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، احمدرضا احمدی،سیمین بهبهانی، جلال خالقی مطلق، محمدرضا شفیعی کدکنی، احمد مهدوی دامغانی، محمدعلی موحد، محمدعلی همایون کاتوزیان و …به همراه یادنامه مسعود فرزاد منتشر شد و از روز پنج شنبه ۱۳ مهر ماه در دسترس علاقمندان قرار دارد.