تصاویری متفاوت از غول‌هایِ ادبیات
مجموعه پرتره‌هایی که «وردران استایمک» از نویسندگان و شاعرانِ مطرح رسم کرده.