کودکی، جوانی و میان‌سالیِ نجف دریابندری
تصاویری از مترجم، نویسنده و منتقدِ ادبیات و هنر که به همراه همسرش فهیمه راستکار «کتاب مستطاب آشپزی» را تالیف کردند.