داستانی که مدام شما را به جاهای ناممکن و بی‌اهمیت ارجاع می‌دهد!
«تریسترام شندی» اثر لارنس استرن یک آشوب به تمام معناست و لذت خواندن آن هم در همین آشوب.