گزارش تصویری از آسیب دیدگان زلزله‌ی بوشهر
«یکی از عکس‌ها، زنی‌ست که بر روی آوار نشسته و با صورتی گرفته و ناراحت دارد قلیان می‌کشد!»