«ماهی سیاه کوچولو» را بشنوید
«قصه‌های صمد بهرنگی با موسیقی حسین علیزاده می‌آید.»