آمستردام
«آمستردام بازیگوش است و شیطان و خنده‌خنده، و «ون‌گوگ» آویخته به گردنِ آب‌نشان‌اش.»