«تصویری از هنرمند در جوانی»، جدال با ناممکن
«چند نکته درباره‌ی ترجمه‌ی آثار جیمز جویس به همراه برگردان فارسی بخشی از تصویری از هنرمند در جوانی به قلم مجید اسلامی.»