پیام نوروزی خطاب به ملت ایران
«وقتی اوبامای اجنبی به خودش اجازه می‌دهد پیام نوروزی بدهد بنده هم تکلیف می‌دانم پیام بدهم.»