سانسوربازیِ آنیتا یارمحمدی
آده‌لا: (گریان از خشم) نه! عادت نمی‌کنم. نمی‌تونم بشینم درو رو خودم ببندم. نمی‌خوام مث شماها بخشکم. نمی‌خوام جوونیمو میون این چاردیواری از دس بدم... فردا پیرهن سبزمو می‌پوشم می‌رم تو کوچه‌ها... می‌خوام از این چاردیواری بزنم بیرون!/ نمایشنامه‌ی خانه‌ی برناردا آلبا – صفحه‌ی 252؛ لغو مجوز شد در: 1388