پنج قطره خون
«ماجرای جالب نوشته‌شدنِ نمایش‌نامه‌ی «پلکان» نوشته‌ی اکبر رادی.»