تصاویری منتشرنشده از «سیمین دانشور»
«یکی از این عکس‌ها مربوط به آخرین جشن تولد سیمین در خانه‌اش است.»