درباره‌ی باغ‌های نابود شده‌ی تهران + تصویر
«مردمان عجیبی داریم، نه می‌توانند از سوداگری زمین دست بشویند و نه خاطره‌ی زندگی در باغ-شهر را به فراموشی می‌سپارند!»