ویژه‌نامه‌ی بهاریِ «داستان همشهری» در برف آمد
«در ۳۵۶ صفحه و با ضمیمه‌ی مجموعه‌ی صوتی داستانِ همراه.»