«تجربه»، شنبه روی پیش‌خوانِ دکه‌ها
«ادامه‌ی کارِ سه نشریه‌ی «آسمان»، «مهرنامه» و «تجربه» بنا به دلایلِ نامعلومی به حالت تعلیق درآمد. با این حال شماره‌ی نوروزی «تجربه» که مراحل آماده‌سازی را در چاپ‌خانه طی می‌کند، روز شنبه منتشر خواهد شد. اما وضعیتِ انتشار آخرین شماره‌ی امسالِ «آسمان» و «مهرنامه» در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»