ویژه‌نامه‌ی شعر زنان
«در این ویژه‌نامه‌ی پُر و پیمان اشعار صد و هفت شاعر زن از ایران و جهان را می‌توانید بخوانید.»