درباره‌ی شعرهای کلاوس برمر و جنبش شعر «کانکریت»
«این جنبش آوانگارد که بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان شکل گرفت مدعی بود پس از «آشوویتس» هم می‌توان شعر نوشت حتی اگر «تئودور آدورنو» باورش نشود.»