خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد
«یادداشت کنایه‌آمیز پوریا عالمی بعد از آزادی از زندان.»