پرونده‌ای برای حضور حیوانات در ادبیات
«ویژه‌نامه‌ی نشریه‌ی «بامداد» درباره‌ی حیوانات در آثار همینگوی و کافکا و حضورشان در توتم‌ها و نشانه‌شناسی آنان.»