اسطوره‌ی زنده‌ی زمانه‌ی ما
«آیدین آغداشلو از هوشنگ ابتهاج می‌گوید.»