مردم ایران از نگاه یک عکاس نیویورکی
«غیر از توضیحات جالب عکاس بالای هر عکس، نظرات متعجبانه‌ی مردم سراسر جهان هم پایین هر عکس آمده.»