ساختمان‌هایی که با نمای کتاب ساخته می‌شوند
ابتکاری برای علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی که در اروپا و آمریکا رواج پیدا کرده.