عجیب‌ترین‌ کتاب‌خانه‌های جهان را دیده‌اید؟
از کتاب‌خانه‌ی کوچکی که شباهتِ زیادی به قفسِ پرندگان دارد تا کتاب‌خانه‌ای به ارتفاع ۱۲ متر.