شاعری که با دیدن فیلم‌های چاپلین عاشقِ سینما شد!
دعوت به دیدنِ عکس‌هایی از «ژاک پرور»، شاعر و فیلم‌نامه‌نویس، که برای کارگردان‌هایی مثل ژان رنوار، کلود اوتان لارا و مارسل کارنه فیلم‌نامه نوشت.