آرامش با کتاب در کتاب‌خانه‌ی اشتوتگارت آلمان
کتاب‌خانه‌ای که با طراحیِ شگفت انگیز و زیبایش، محیطی آرام و چشم نواز را برای کتاب‌ها و بازدید کنندگانش فراهم کرده.