یک قوطى ساردین که نقش جعبه‎‌ی کتاب را ایفا مى‌کند!
تصاویری جالب از طراحیِ جلد و جعبه‌ی رمانِ «پیرمرد و دریا».