عکس‌هایِ منتشر نشده‌ی مرتضی احمدی
همراه با یادداشتِ نوه‌اش، بهرنگ بقایی.