درگذشت مرتضی احمدی؛ تغییر ویترینِ «ققنوس»
تصاویری از کتاب‌فروشی با محوریتِ هنرمندی که تنها یک بازیگر نبود و آثار او با فضا و محتوای تهران قدیم گره خورده.