«قاقا» برای نویسنده‌های طناز
هوشنگ مرادی کرمانی بنیان‌گذار جایزه‌ی طنز کتاب کودک و نوجوان، «قاقا» است.