پیشنهاداتی برای گذراندن عید پیش‌رو
اگر اهل نوشتن هستید لطفا جوگیر حال و هوای بهاری عید نشوید، در اثر جدید خود نیز چیزی از عید ننویسید، چون مجبورید نداشتن‌ها و گرانی‌ها را بنویسید که در آینده خواهند گفت: "فلانی در اثرش سیاه‌نمایی کرده است و تصویر بدی از این آیین ملی به نمایش گذاشته است. شاید از جایی پول گرفته که اینطور بنویسد!