جای خالی شخصیت‌های ماندگار برای بچه‌ها
چرا ادبیات ما شخصیت‌هایی چون «جودی ابوت»، «میکی موس»، «هری پاتر» و «اَنگری بِرد» ندارد؟