«بخارا»ی جدید
«بخارا»ی جدید با مقاله‌هایی از: محمدرضا شفیعی کدکنی، داریوش شایگان، ایرج پارسی‌نژاد، ناصر تکمیل همایون، روزبه زرین‌کوب، کامران فانی، جمشید ارجمند، ترانه مسکوب و … و چهار شعر منتشرنشده از هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه)، به همراه یادنامه‎ای از دکتر عبدالحسین زرین‌کوب و یادی از دکتر احسان نراقی منتشر شده است.