داستانی که یقه‌ی خواننده را می‌گیرد و تا تمام نشود ول نمی‌کند
مروری بر «پستچی همیشه دو بار زنگ می‌زند» از «جیمز‌ ام کین».