مراسمِ اهدایِ جوایزِ نوبل ۲۰۱۴ را ببینید
دریافتِ جایزه‌ی نوبلِ ادبیات ۲۰۱۴ توسط پاتریک مودیانو از پادشاه سوئد.