دود می‌شود اما به هوا نمی‌رود!
«دود» نوشته‌‌ی «حسین سناپور» داستان سالم و سلامتی است، آنقدر سلامت که به وقت خواندن با خودم فکر می‌کردم یک چیزی کم است.