سرنوشت عکس‌های انقلاب
روایت جواد منتظری عکاس روزنامه‌های اصلاح‌طلب، از عکس‌های دیده‌نشده‌ و فراموش‌شده به همراه تعدادی از این عکس‌های دیدنی.