فیلم‌ساز شدم چون نقاش ناموفقی بودم!
دعوت به دیدنِ فیلمی که یکی از دانشجویان دانشگاه سینمایی ایندیانا از گفت‌وگو با «عباس کیارستمی» ساخته.