گوانتانامو
بخشی از کتاب مهم فرانک اسمیت که آن‌را با استفاده از رونوشت‌های جلسات «دادگاه‌های بررسی وضعیت جنگجویان» نوشته است.