فصل‌نامه‌ی سینما و ادبیات منتشر شد
همراه با یادداشت‌هایی از عباس پژمان، مهسا محب‌علی و گفت‌و‌گوی اختصاصی با «ماریو بارگاس یوسا».