۲۰۰ سالگی «غرور و تعصب»
این هفته کتاب «غرور و تعصب»، اثر جین آستن، ۲۰۰ ساله شد؛ ماجرای دختری از طبقه‌ی متوسط که مردی مغرور از طبقه‌ی ثروتمند عاشقش می‌شود.