پاسخی به اظهارات کوروش صفوی درباره‌ی خط فارسی
کورش صفوی، زبان‌شناس، دیروز پیشنهاد داده بود به این خاطر که نسل جدید رسم‌الخط رومیایی(فینگلیش) را در مناسبات روزمره به کار می‌برد، مردم هم به جای نثر فارسی از نثر رومی استفاده کنند.