نویسنده‌ها و ماشین تحریرها
مجموعه‌ای از عکس‌های داستان‌نویسان با ماشین‌های تحریرشان.