چند گزارش فرهنگی
نشر کشور جز مشکل گرانی کاغذ هیچ مشکل دیگری ندارد که آن هم با مدیریت بازار ارز رفع می‌شود! یک مقداری هم سوءتفاهم در بحث نظارت بر بازار نشر وجود دارد که آن هم با سعه‌ی صدر داشتن حل می‌شود. واقعا گاهی ناشران و نویسندگان بی‌انصافی می‌کنند. یکی نیست به نویسنده‌ی محترم بگوید که اگر کتاب شما کتاب باشد با حذف ۱۰۰ هم باید خواندنی باشد! اصلا چرا یک نویسنده باید طوری بنویسد که کتابش حذفی داشته باشد؟