پنج‌شنبه‌ی کتاب

جشن «پنج‌شنبه‌ی کتاب» با حضور نویسندگان، مترجمان و هنرمندان در کتاب‌فروشی‌ چشمه.