کسی برای کوزت نمی‌گرید!
مفسدان اقتصادی را نمی‌شود اعدام کرد، چون آنهایی که حسابی خورده‌اند،‌‌ همان اندازه هم چاق شده‌اند و با هیچ جرثقیلی نمی‌شود آن‌ها را بالا کشید تا جانشان در بیاید! (دوام نیاوردن و پاره شدن طناب دار به کنار!) آنهایی هم که چندان فرصت نکرده‌اند بخورند، مانند گذشته لاغر و نحیف هستند و ۱۰۰ درصد می‌خواهند پولشان را هم با خود به آن دنیا ببرند تا در آنجا با خیال راحت بخورند و چاق بشوند.