دوره‌ی آقای دری، یادداشتی از حسین سناپور
من نمی دانم آقای دری از این که چنین کارِ بزرگ و غریبی کرده چه قدر خوش حال است و چه قدر به خودش می بالد، اما می دانم که ایشان روی آقای میرسلیم را (که در اوایل دهه ی هفتاد وزیرِ ارشاد بود) سفید کرد و بعد از این ضرب المثلِ و مقیاس معلق کردنِ اوضاع نشر و فرهنگ، دوره ی آقای دری خواهد بود و نه هیچ کس دیگری. به همین دلیل به ایشان باید تبریک گفت به خاطر کسب این شهرت.