چهار فایده‌‌ی نوشتن با کاغذ و قلم به جای تایپ‌کردن
نوشتن سنتی از شما نویسنده‌ی بهتری می‌سازد. در پژوهشی که در سال ۲۰۰۹، توسط دانشگاه واشنگتن انجام شد، مشخص شد آن دسته از دانش‌آموزان مدارس ابتدایی که به کاغذ و قلم انشاء می‌نویسند، نسبت به بقیه، مقالات طولانی‌تری می‌نویسند و علاوه بر آن از جملات کامل‌تری استفاده می‌کنند و حتی سریع‌تر هم مطلب می‌نویسند.