ممیزی گریبان نرجس‌خاتون را هم گرفت
زهرا زواریان نویسنده‌ی کتاب «کالسکه عروس» گفته این کتاب که برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته شده، داستان زندگی نرجس‌خاتون مادر امام زمان (عج) است که با وجود استنادات تاریخی برای روایت آن، با مشکل عدم صدور مجوز چاپ روبرو شده است.