محاوره نویسی در رسانه‌ها
مشکل اینجاست که چیزی که اخیرا به عنوان زبان محاوره از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی بر ذهن و زبان مردم تحمیل می‌شود گویش بلاتکلیفی است که در میان مردم پایتخت رواج دارد و بسیاری از مردم فارسی‌زبان در ایران و خارج از کشور با آن مانوس نیستند و طبعا در فهم آن نیز مشکل جدی دارند. این گویش وقتی با اصطلاحات جاهلی و داش مشتی هم ترکیب می‌شود معجونی می‌شود که از لحاظ فرهنگی با مشرب فاخر زبان فارسی سازگاری چندانی ندارد.